โรงเรียนวัดหนองตาหลวง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาหลวง ตำบล หินกอง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 206336

วันไหว้ครู

วันไหว้ครู

วันไหว้ครู  คณะครูและนักเรียนทางโรงเรียนของเราร่วมกัน จัดกิจกรรม วันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความเคารพต่อคุณครูที่ให้ความรู้

วันไหว้ครูวันไหว้ครู วันไหว้ครู ไหว้ครู ไหว้ครู

 

อัพเดทล่าสุด