โรงเรียนวัดหนองตาหลวง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาหลวง ตำบล หินกอง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 206336

ทัศนศึกษา

ทัศนศึกษา

ทัศนศึกษา
ทัศนศึกษา ทัศนศึกษา ศึกษา ศึกษา

ทัศนศึกษา การศึกษานอกพื้นที่  ภาคเรียนที่ 1 ทางโรงเรียนได้พานักเรียนไปทัศนศึกษา สถานที่จุดที่ 1 ณ วัดไชยวัฒนาราม จ.อยุธยา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

อัพเดทล่าสุด