โรงเรียนวัดหนองตาหลวง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาหลวง ตำบล หินกอง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 206336

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียน ขอกล่าวคำขอบคุณเทศบาลตำบลหินกองและ โรงพยาบาลส่วนตำบลหินกอง ที่ได้มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้แก่ทางบริเวณโรงเรียน และตามห้องเรียนอาคาร

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ฆ่าเชื้อ ฆ่าเชื้อ

 

อัพเดทล่าสุด