โรงเรียนวัดหนองตาหลวง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาหลวง ตำบล หินกอง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 206336

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองตาหลวง หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาหลวง ตำบล หินกอง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
0 1 1 1
อนุบาล 2
1 2 3 1
อนุบาล 3
4 2 6 1
รวมชั้นอนุบาล
5 5 10 3
ป.1
2 1 3 1
ป.2
4 1 5 1
ป.3
5 3 8 1
ป.4
6 2 8 1
ป.5
2 2 4 1
ป.6
3 4 7 1
รวมชั้นประถม
22 13 35 6
รวมทั้งหมด
27 18 45 9

อัพเดทล่าสุด