โรงเรียนวัดหนองตาหลวง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาหลวง ตำบล หินกอง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 206336

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองตาหลวง หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาหลวง ตำบล หินกอง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
0111
อนุบาล 2
1231
อนุบาล 3
4261
รวมชั้นอนุบาล
55103
ป.1
2131
ป.2
4151
ป.3
5381
ป.4
6281
ป.5
2241
ป.6
3471
รวมชั้นประถม
2213356
รวมทั้งหมด
2718459