โรงเรียนวัดหนองตาหลวง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาหลวง ตำบล หินกอง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 206336

กิจกรรมออกกำลังกาย

กิจกรรมออกกำลังกาย

กิจกรรมออกกำลังกาย

กิจกรรมออกกำลังกาย

ออกกำลังกาย

ออกกำลังกาย

กิจกรรมออกกำลังกาย

กิจกรรมออกกำลังกาย ประจำทุกวันพุธ ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองตาหลวง เพื่อสุขภาพที่ สดใส แข็งแรง นำโดยคุณครูที่น่ารักค่ะ

อัพเดทล่าสุด