โรงเรียนวัดหนองตาหลวง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาหลวง ตำบล หินกอง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 206336

กิจกรรมทำกระทง

กิจกรรมทำกระทง

กิจกรรมทำกระทง
กิจกรรมทำกระทง
กิจกรรมทำกระทง
กระทง
กระทง

กิจกรรมทำกระทง Loy Krathong Day. กิจกรรมทำกระทงของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองตาหลวง เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีของไทยค่ะ

อัพเดทล่าสุด