โรงเรียนวัดหนองตาหลวง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาหลวง ตำบล หินกอง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 206336

กิจกรรมทัศนศึกษา

กิจกรรมทัศนศึกษา

กิจกรรมทัศนศึกษา

กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมทัศนศึกษา
ทัศนศึกษา
ทัศนศึกษา

กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 สถานที่จุดที่ 5 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.อยุธยา ให้นักเรียนได้ศึกษา และได้เรียนรู้นอกสถานที่

อัพเดทล่าสุด