โรงเรียนวัดหนองตาหลวง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาหลวง ตำบล หินกอง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 206336

ไข่ อธิบายโครโมโซมกำหนดเพศและการตั้งครรภ์หลังการผ่าตัดเนื้องอกรังไข่

ไข่

ไข่ มีโครโมโซม 23 คู่ในนิวเคลียสของเซลล์ร่างกายปกติของม … Read more