โรงเรียนวัดหนองตาหลวง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาหลวง ตำบล หินกอง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 206336

แลคโตบาซิลลัส การอาศัยและการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแต่ละชนิด

แลคโตบาซิลลัส

แลคโตบาซิลลัส เป็นศัพท์ทั่วไปสำหรับแบคทีเรียหลายชนิดที่ … Read more