โรงเรียนวัดหนองตาหลวง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาหลวง ตำบล หินกอง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 206336

กระเพาะอาหาร ระบบทางเดินอาหารที่อยู่ระหว่างหลอดอาหารและลำไส้เล็ก

กระเพาะอาหาร

กระเพาะอาหาร เป็นส่วนขยายของระบบทางเดินอาหาร ซึ่งอยู่ระ … Read more