โรงเรียนวัดหนองตาหลวง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาหลวง ตำบล หินกอง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 206336

สารให้ความหวาน วิธีเลือกอาหารปราศจากน้ำตาลควรคำนึงถึงข้อใดบ้าง

สารให้ความหวาน

สารให้ความหวาน ความหวานของมันคือ 30 ถึง 600 เท่าของซูโครส จึงเรียกว่า สารให้ความหวานที่มีความแข็งแรงสูง ในกรณีของความหวานเดียวกัน จะทำให้เกิดความร้อนเพียงเล็กน้อย จึงเรียกว่า สารให้ความหวานที่ไม่ให้คุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งมันแบ่งออกเป็นธรรมชาติและสังเคราะห์ สารให้ความหวานที่สกัดจากธรรมชาติ

ในปัจจุบันส่วนใหญ่ประกอบด้วยสารสกัดจากหญ้าหวาน โดยสารให้ความหวานสังเคราะห์ที่สังเคราะห์ขึ้น โดยทั่วไป ได้แก่ แซกคารีน แอซีซัลเฟมโพแทสเซียม แอสปาร์แตม ซูคราโลสและอื่นๆ เนื่องจากสารให้ความหวานความเข้มสูง มีข้อดีคือความหวานสูง แคลอรีต่ำ ทำให้ฟันไม่ผุ ส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเผาผลาญ ไม่มีผลต่อน้ำตาลในเลือด

เพราะนิยมใช้ในวัตถุเจือปนอาหาร โดยเฉพาะในอาหารต้านฟันผุเช่น รวมทั้งผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคอ้วน ผู้ป่วยและกลุ่มผู้บริโภคพิเศษอื่นๆ ในอาหาร ซึ่งควรสังเกต แม้ว่าน้ำตาลแอลกอฮอล์ และสารให้ความหวานที่มีความเข้มข้นสูงจะเป็นทั้งสารทดแทนน้ำตาล แต่เฉพาะอาหารที่ทำจากน้ำตาลแอลกอฮอล์เท่านั้น ที่สามารถเรียกได้ว่า เป็นอาหารที่ปราศจากน้ำตาล

อาหารที่ปรุงด้วยสารให้ความหวานที่มีความหนาแน่นสูงเท่านั้น ได้แก่ แซกคารีน แอสพาเทมและอะซีซัลเฟมเค มักเรียกว่า อาหารที่ไม่มีแคลอรี หรืออาหารแคลอรีต่ำ หากลองใช้โค้กซีโร่ ซึ่งเป็นตัวอย่างเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาเชิงแนวคิดนี้ รายการส่วนผสมของโค้กซีโร่ ซึ่งยี่ห้อที่มีจำหน่ายทั่วไปคือ น้ำ น้ำเชื่อมฟรุกโตส น้ำตาลทรายขาว วัตถุเจือปนอาหาร คาร์บอนไดออกไซด์ สีคาราเมล กรดฟอสฟอริก คาเฟอีน รสอาหาร

ซึ่งรายการส่วนผสมของโค้กซีโร่จะเห็นได้ว่า ความแตกต่างระหว่างทั้งสองคือ น้ำเชื่อมฟรุกโตสและน้ำตาลทรายขาวในโค้กซีโร่ถูกขจัดออกไป โดยความหวานนั้นมาจากสารให้ความหวาน สารให้ความหวานปลอดภัยสำหรับร่างกายมนุษย์หรือไม่ เนื่องจากวัตถุเจือปนอาหารใดๆ จะต้องได้รับการประเมินความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ก่อนที่จะได้รับการอนุมัติให้ใช้มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศ

โดยมาตรฐานการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ได้กำหนดอย่างชัดเจนถึงพันธุ์สารให้ความหวานที่อนุญาต รวมถึงขอบเขตการใช้ และปริมาณการใช้สูงสุด ดังนั้นอาหารที่มีสารให้ความหวานที่ผลิตโดยผู้ผลิตทั่วไป สามารถรับประทานได้อย่างมั่นใจ อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยในการบริโภคของสารให้ความหวาน ที่มีความเข้มข้นสูงบางชนิด ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในระดับสากล และแนะนำให้ลดการบริโภคลง

เมื่อเร็วๆ นี้อาหารปราศจากน้ำตาลที่เป็นที่นิยมคือ สารให้ความหวานเช่น อิริทริทอลและสตีวิออลไกลโคไซด์ตามมาตรฐานแห่งชาติ ปริมาณไขมันและน้ำตาลต่อ 100 มิลลิลิตร ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 กรัม เนื่องจากพลังงานต่อเครื่องดื่ม 100 มิลลิลิตร เพราะจะน้อยกว่า ดังนั้นถึงแม้จะเป็นเครื่องดื่มน้ำตาล 0 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 0 เปอร์เซ็นต์แคลอรี่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ไม่มีน้ำตาลและไม่มีแคลอรี่เลย

ในระยะสั้น ควรบริโภคสารให้ความหวานในปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อป้องกันการบริโภคที่มากเกินไป การบริโภคสารให้ความหวานในปริมาณมาก อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง และองค์ประกอบของพืชในลำไส้ของมนุษย์ ทำให้เกิดอาการท้องอืดหรือท้องร่วง ผู้ใหญ่มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น ไม่มีปัญหา สำหรับเด็กเล็กที่อวัยวะยังพัฒนาไม่เต็มที่ ไม่สามารถดื่มเครื่องดื่มรสหวานได้

มิฉะนั้นจะทำให้เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรง นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่า การบริโภคอาหารที่มีสารให้ความหวานในปริมาณมาก ในระยะยาว อาจทำให้หนูลดความทนทานต่อกลูโคส และเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด ในระยะยาว การดื้อต่ออินซูลินอาจเกิดขึ้น แม้กระทั่งโรคเบาหวาน และโรคอ้วนก็อาจเกิดขึ้นได้

นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องเน้นที่สารให้ความหวานที่มีความแข็งแรงสูง ซึ่งมาตรฐานแห่งชาติกำหนดให้อาหารที่เติมสารให้ความหวาน แต่มีเครื่องหมาย แอสพาเทม โดยมีฟีนิลอะลานีนในส่วนผสม เนื่องจากมีโรคทางพันธุกรรมในผู้ป่วย หากฟีนิลคีโตนูเรียที่เกิดมาพร้อมกับการขาดเอนไซม์ ซึ่งนำไปสู่ความผิดปกติของเมตาบอลิซึมของฟีนิลอะลานีน

แอสพาเทม สามารถย่อยสลายเป็นฟีนิลอะลานีน กรดแอสปาร์ติกและเมทานอล ภายใต้การกระทำของเอนไซม์ในทางเดินอาหารของมนุษย์ ดังนั้น ผู้ป่วยที่เป็นโรคฟีนิลคีโตนูเรีย จึงได้รับการเตือนเป็นพิเศษว่า เนื่องจากไม่สามารถเผาผลาญฟีนิลอะลานีนได้ จึงไม่ควรรับประทานอาหารที่มี สารให้ความหวาน

วิธีเลือกอาหารปราศจากน้ำตาล สำหรับอาหารที่ปราศจากน้ำตาลคือ การไม่เติมซูโครส แต่ผู้บริโภคไม่สามารถทำได้ตามใจชอบ เพียงเพราะถูกกล่าวว่าเป็นอาหารปราศจากน้ำตาล หลังจากบริโภคอาหารที่ปราศจากน้ำตาลแล้ว ก็ยังมีปัญหา เช่นน้ำตาลในเลือดสูงและแคลอรี่สูง ตัวอย่างเช่น วัตถุดิบของบิสกิตปราศจากน้ำตาล และเค้กปราศจากน้ำตาลคือ แป้ง นม ไข่ และไขมันจำนวนมากถูกเพิ่มเข้ามาในกระบวนการผลิต

หลังจากการบริโภคของมนุษย์ แป้งและน้ำมันในแป้งจะค่อยๆ เผาผลาญ และเปลี่ยนเป็นกลูโคสโมเลกุลเล็กๆ น้ำตาลในเลือดก็จะเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ นอกจากนี้หากปราศจากน้ำตาลบนถ้วยชานม นั่นหมายความว่า ไม่มีน้ำตาลเพิ่มเติม แต่ส่วนผสมต่างๆ ที่ประกอบเป็นชานมนั้นมีน้ำตาลอยู่ด้วย แล้วจะเลือกอาหารปราศจากน้ำตาลอย่างไร

ควรเลือกอาหารปราศจากน้ำตาลที่ผลิตโดยผู้ผลิตทั่วไป เนื่องจากผู้ผลิตทั่วไปมีมาตรฐานการผลิตและวัสดุอาหารสัตว์ ไม่เพียงเพื่อดูว่า มีปริมาณซูโครสหรือไม่ แต่ยังต้องพิจารณาด้วยว่า ในอาหารนั้นมีน้ำตาลหรือไม่ ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ขนมอบที่ปราศจากน้ำตาลทำมาจากแป้ง โดยพื้นฐานแล้วแป้งก็คือ น้ำตาล ซึ่งสามารถย่อยสลายเป็นกลูโคสในร่างกายมนุษย์ได้

เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจคลิ๊ก !!!!   โรคตับ สาเหตุการเกิดโรคและวิธีการรักษาผู้ป่วยใช้ยาแบบใด

อัพเดทล่าสุด