โรงเรียนวัดหนองตาหลวง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาหลวง ตำบล หินกอง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 206336

สมอง อาการเริ่มต้นสมองพิการในเด็กส่งผลกระทบอย่างไรต่อร่างกาย

สมอง

สมอง พิการอาการของโรคมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง ผู้ป่วยสมองพิการส่วนใหญ่ ได้รับความเสียหายจากซีรีเบลลัม เช่นเดียวกับระบบเสี้ยม และคุณสมบัติหลักคือ การเคลื่อนไหวที่ไม่พร้อมเพรียงกัน ที่เกิดจากความรู้สึกของเซลล์ และความผิดปกติของความรู้สึกสมดุล เพื่อให้เกิดความสมดุล เท้าซ้ายและขวาถูกแยกออกจากกัน การเดินส่าย และทิศทางไม่ดี

อาจมีการสั่นสะเทือนโดยเจตนา ความผิดปกติของการทรงตัว จุดศูนย์ถ่วงอยู่ที่ส้นเท้าเมื่อยืน ฐานกว้าง ท่าเดินของผู้ป่วยคล้ายคนเมา และร่างกายแข็งทื่อ ความตึงเครียดของกล้ามเนื้ออาจต่ำ ความเร็วในการเคลื่อนที่ช้า การเคลื่อนไหวของศีรษะน้อยลง และการเคลื่อนไหวที่แยกจากกันไม่ดี

อาการของผู้ป่วยสมองพิการ ส่วนใหญ่สร้างความเสียหายให้กับร่างกาย รวมถึงความเสียหายต่อบริเวณเยื่อหุ้ม สมอง เนื่องจากเป็นลักษณะของประเภทนี้ สามารถเพิ่มความตึงเครียดของกล้ามเนื้อแขนขา ส่วนขยายหลัง การเหนี่ยวนำ การหมุนภายในของแขนขา การเหนี่ยวนำของนิ้วหัวแม่มือ การงอไปข้างหน้าของลำตัว การหมุนภายใน การไขว้กันของรยางค์ล่าง การงอเข่าหรือข้อเท้า

อาการสมองพิการในเด็กเป็นอย่างไร อาการยึกยือ ความสามารถในการเคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการ ต่ำกว่าเด็กปกติในวัยเดียวกัน และความสามารถในการควบคุมตนเองไม่ดี เท้าเดินไม่ได้ นั่งไม่ได้ ยืนไม่ได้ เคี้ยวกลืนไม่ปกติ ความผิดปก ติของการทรงตัว เนื่องกจากเด็กที่มีสมองพิการมีท่าทางผิดปกติ ทรงตัวไม่ดี มีท่าทางที่อึดอัดระหว่างออกกำลังกายหรือพักผ่อน

ด้านซ้ายและด้านขวาไม่สมมาตร ในบางกรณี ศีรษะมักจะไม่สามารถอยู่ตรงกลางแนวตั้งเหมือนเด็กทั่วไปได้ ท่านี้คุ้นเคยกับการเอนไปข้างหนึ่ง หรือโยกจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง เกิดความพิการทางสติปัญญา ในบรรดาเด็กทั้งหมดที่มีสมอ งพิการ ประมาณ 1 ใน 4 ของเด็กที่มีสติปัญญาปกติ ประมาณ 1 ใน 2 ที่มีความฉลาดน้อยถึงปานกลาง

ทำให้เกิดอุปสรรคทางภาษา เด็กส่วนใหญ่ที่เป็นโรคสมองพิการ อาจมีอุปสรรคทางภาษาในระดับต่างๆ กัน ซึ่งบางส่วนก็ยากที่จะแสดงออกหรือสร้างคำพูด บางคนอ่านไม่ออกหรือพูดติดอ่าง บางคนก็แสดงออกถึงความพิการทางสมองด้วย เช่นเข้าใจภาษาของคนอื่นได้ แต่พูดเองไม่ได้

อาการสมองพิการเบื้องต้นในเด็กมีอะไรบ้าง อาการตึงกะทันหันของเด็กในบางท่าเช่น การแต่งตัวให้เด็กอยู่ในท่าหงาย งอตัว หรือโอบกอด เป็นเรื่องยาก เกิดการกินไม่ดี การดูดและการกลืนไม่ดี ลิ้นมักจะผลักนมและอาหารออกมา ยากที่จะหุบปาก พฤติกรรมผิดปกติอาจทำให้เด็กร้องไห้ หงุดหงิด นอนไม่หลับ หรือเงียบ หรือไม่หัวเราะเลย

อาการเริ่มแรกคือ ทารกแรกเกิดหรือทารกอายุ 3 เดือนจะตกใจง่าย ร้องไห้ คลื่นไส้และนอนหลับยาก การให้อาหารในระยะแรก การกิน การเคี้ยว การดื่ม การกลืนลำบาก ภาวะน้ำลายไหล และการหายใจผิดปกติ เกณฑ์การรับความรู้สึกอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งแสดงออกว่าสะดุ้งได้ง่ายจากเสียง หรือการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของร่างกาย

การตอบสนองต่อการกอดก็เพิ่มขึ้นด้วยการร้องไห้ ทารกปกติหลังคลอดได้ไม่นาน เนื่องจากอิทธิพลของการสะท้อน สามารถเห็นการเคลื่อนไหวของเท้าแบบโต้ตอบเมื่อยืนตัวตรง แม้ว่าจะหายไปชั่วขณะหนึ่ง เมื่ออายุ 3 เดือน แต่ผู้ที่ยังไม่มีอาการยืน หรือเหยียบเมื่ออายุ 3 เดือน ควรให้ความสนใจว่า เด็กมีภาวะสมองพิการหรือไม่

วิธีดูแลผู้ป่วยสมองพิการ ควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของผู้ป่วยสมองพิการ ในการดูแลประจำวัน จำเป็นต้องรักษาพื้นที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยให้สะอาด เปิดหน้าต่างอย่างสม่ำเสมอ ฆ่าเชื้อในอากาศอย่างสม่ำเสมอ ควรพาผู้ป่วยสมองพิการไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง ดูแลสุขอนามัยของผู้ป่วย และใส่ใจในการรักษาผู้ป่วย ด้วยสมองพิการห่างจากวัตถุอันตราย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

การปรับปรุงอาหารประจำวัน ในอาหารของผู้ป่วยสมองพิการ จำเป็นต้องให้อาหารที่มีแคลอรีสูง โปรตีนสูง อุดมด้วยวิตามิน และย่อยง่ายเช่น ไข่ เด็กที่มีปัญหาในการรับประทานอาหารอย่างอิสระ ควรได้รับการฝึกควบคุมอาหาร ขณะให้นม ห้ามดึงช้อนออกแรงๆ เมื่อผู้ป่วยกัดเพื่อป้องกันฟันเสียหาย

การฝึกภาษา เป็นขั้นตอนที่มองข้ามได้ง่าย ในการพยาบาลรายวัน และยังเป็นการยากที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมอีกด้วย ดังนั้น ในกระบวนการพยาบาลตามปกติ จึงจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนการพูดคุยของผู้ป่วย ไม่ว่าเด็กที่เป็นอัมพาตสมองจะเข้าใจหรือไม่ก็ตาม เขาจะต้องใช้โอกาสต่างๆ พูดคุยกับผู้ป่วย และกระตุ้นให้ผู้ป่วยพูดซ้ำๆ เมื่อผู้ป่วยพูด ให้พูดคุยกับผู้ป่วยทันที สนทนาและตอบสนอง ควรยกย่องผู้ป่วยให้มากขึ้น

เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจคลิ๊ก !!!!   วัณโรค การรักษาผู้ป่วยและการติดเชื้อของโรคเกิดขึ้นได้อย่างไร

อัพเดทล่าสุด