โรงเรียนวัดหนองตาหลวง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาหลวง ตำบล หินกอง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 206336

ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า

ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า

ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า  ทางโรงเรียน ขอขอบคุณ ท่านที่ได้ นำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ล้างทำความสะอาด มือเพื่อฆ่าเชื้อโรคป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า ทางโรงเรียน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า ไวรัสโคโรน่า ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า

 

อัพเดทล่าสุด