โรงเรียนวัดหนองตาหลวง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาหลวง ตำบล หินกอง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 206336

การศึกษา การให้ความรู้เด็กเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดของผู้ปกครอง

การศึกษา กฎหมายส่งเสริมการศึกษาครอบครัวอย่างเป็นทางการ และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม ปี 2565 นี่แสดงให้เห็นว่าการศึกษาในครอบครัวมีกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม หลังจากที่ลดหย่อนภาษีเป็นสองเท่าแล้ว ผู้ปกครองจะไม่สามารถเป็นเจ้าของ่รางกายของลูกได้อีกต่อไป และต้องพาลูกไปตามกฎหมาย การกำหนดกฎหมายส่งเสริมการศึกษาครอบครัวได้ยกระดับการศึกษาของครอบครัวจาก เรื่องครอบครัวแบบดั้งเดิมในสมัยโบราณ

ให้เป็นกิจการระดับชาติที่สำคัญของยุคใหม่ หลังจากดำเนินการลดสองเท่าการเปลี่ยนแปลงใน การศึกษา ทำให้ผู้ปกครองทุกคนประหลาดใจ นักเรียนเริ่มหยุดเรียน ลดจำนวนการบ้าน แต่ในขณะเดียวกันภาระการศึกษาของครอบครัวก็มาด้วย ในระหว่างการประชุมทั้งสองครั้ง คำพูดและการกระทำของพ่อแม่คือ สื่อการสอน ที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก หลังจากลดสองเท่าเด็กจะมีเวลามาก ในเวลานี้ ผู้ปกครองควรมีความรับผิดชอบ

การศึกษา

และตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาของครอบครัว ให้บุตรหลานของคุณมีบริษัทคุณภาพสูง และเป็นเพื่อนกับลูกๆ ของคุณ ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีที่สุด คือเมื่อพ่อแม่ลูกกลายเป็นเพื่อนกัน ซึ่งเป็นสถานะสูงสุดของการเป็นพ่อแม่เด็กทุกวัยจะมีความลับเล็กๆน้อยๆ ของตัวเอง เมื่อเด็กมีความลับสิ่งแรกที่ต้องซ่อนคือพ่อแม่ และสิ่งสุดท้ายที่พวกเขาต้องการบอกคือพ่อแม่ เมื่อเวลาผ่านไป ระยะห่างระหว่างพ่อแม่กับลูก จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น ดังนั้น พ่อแม่จึงต้องให้เวลากับลูก

และให้เวลากับลูกอย่างมีความสุข เคยกล่าวในรายการว่าระยะหนึ่งเด็กไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเอง ดังนั้น เธอจึงไปพบจิตแพทย์ด้วยเหตุนี้ จิตแพทย์บอกกับเธอว่า ปัญหาของคุณคือ คุณมักจะบอกลูกว่าต้องทำอย่างไรและจะเล่นอย่างไร คุณบ่นกับเขาแบบนี้เสมอๆ เขาไม่อยากเล่นกับคุณ เขาไม่ต้องการคำเทศนา แม่ก็แค่ส่วนหนึ่งเหมือนเพื่อน พ่อแม่หลายคนทำผิดแบบเดียวกัน เมื่ออยู่กับลูกพวกเขาจะเทศนาสั่งสอน และใช้ความคิดและความต้องการของผู้ใหญ่ในการควบคุมลูก

ซึ่งทำให้เด็กรู้สึกไม่สบายใจ เมื่อเขาเปลี่ยนมิตรภาพ เด็กน้อยไม่ปฏิเสธเธออีกต่อไป แต่กลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดกับเธอ การอยู่ร่วมกันของผู้ปกครองส่งผลต่อวิธีที่เด็กรับรู้โลก บริษัทผู้ปกครองคุณภาพสูง มีผลกระทบต่อการสร้างความรู้สึกปลอดภัยของเด็ก พ่อแม่ที่มองการณ์ไกล พัฒนานิสัยที่ดีให้ลูก กล่าวว่า การศึกษาคือการช่วยให้เด็กพัฒนานิสัยที่ดี การสร้างนิสัยของเด็กมาจากครอบครัว จากพลังของคำพูดและการกระทำของพ่อแม่

ดังนั้นในการศึกษาครอบครัว ผู้ปกครองควรปลูกฝังนิสัยที่ดีให้กับลูก อย่างแรก นิสัยรักการอ่าน การอ่านเป็นความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเด็ก เด็กส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นมากขึ้น มันยากเกินไปที่จะสงบลงและอ่าน พวกเขาอาจคิดว่าการอ่านเป็นเพียง เพื่อให้ได้เกรดที่ดี แต่พวกเขาไม่ทราบว่าการอ่านมากขึ้น ไม่เพียงเพิ่มความรู้ แต่ยังขยายขอบเขตอันไกลโพ้นด้วยเด็กที่รักการอ่าน ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะให้เด็กมีสภาพแวดล้อมในการอ่าน

ผู้ปกครองจะต้องสามารถสร้างบรรยากาศการอ่านดังกล่าวได้ อ่านกับลูกๆ ของคุณ ประการที่สอง นิสัยการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นการแสดงออก ถึงแรงผลักดันภายในของเด็ก ผู้ปกครองทุกคนหวังว่าลูกจะเรียนรู้ได้ดี และสามารถเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น แต่สิ่งนี้ต้องอาศัยจิตสำนึกของเด็ก และจิตสำนึกของเด็กต้องการความช่วยเหลือ จากผู้ปกครองในการฝึกฝน พ่อแม่หลายคนเอาใจใส่ลูกมากเกินไป และพวกเขาจะทำทุกอย่างเพื่อลูก

และกระตุ้นให้เด็กทำการบ้านให้เสร็จเสมอ ด้วยวิธีนี้ เป็นเวลานานความเป็นอิสระของเด็กจะหายไป เพื่อให้เด็กพึ่งพาพ่อแม่มากเกินไป ดังนั้น ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการปลูกฝังความคิดริเริ่มของเด็ก คือพ่อแม่ปล่อยวางและปล่อยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างอิสระ สร้างบรรยากาศครอบครัวที่เหมาะกับเขาในการเรียนรู้ และปลูกฝังความสนใจในการเรียนรู้ของเด็ก ประการที่สาม นิสัยมีวินัยในตนเองและพัฒนาตนเอง เด็กมีนิสัยที่ดีในการมีวินัยในตนเองและพัฒนาตนเอง

ซึ่งอาจส่งผลต่อชีวิตของพวกเขา ภายใต้ การลดสองเท่า การเรียนรู้อย่างอิสระและการควบคุมตนเอง มีความสำคัญมากสำหรับเด็ก การควบคุมตนเองเป็นความสามารถ และความสำเร็จที่สำคัญมากสำหรับการเติบโตและพัฒนาการของเด็ก ดังนั้นพ่อแม่ควรเป็นผู้สังเกต และสอนพัฒนาการของลูก ช่วยให้ลูกของคุณเป็นคนมีวินัยในตนเอง ในขณะเดียวกัน พ่อแม่ก็ต้องเติบโตไปพร้อมกับลูก การสอนลูกให้ดีเป็นอาชีพที่สำคัญที่สุดของพ่อแม่

เบื้องหลังลูกที่ดี ย่อมมีพ่อแม่ที่เอาใจใส่ กล่าวในเรื่องราวของดอกไม้มหัศจรรย์ พ่อแม่คือผู้ฟังเพียงคนเดียว ในช่วงครึ่งแรกของชีวิตเด็ก และเด็กคือผู้ชมเพียงคนเดียวในช่วงครึ่งหลังของชีวิตพ่อแม่ ในโรงเรียน ครูสอนและสอนกรรมเพื่อไขปริศนาและสอนความรู้ อย่างไรก็ตาม นิสัยที่ดี ความสนใจในการอ่าน ความตั้งใจที่แน่วแน่ บุคลิกที่สูงส่ง และความสุขในระยะยาวอยู่ในพ่อแม่ ในกระบวนการของการเจริญเติบโตของเด็ก ผู้ปกครองต้องเอาใจใส่มากกว่าเด็ก

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาของครอบครัว ด้วยวิธีนี้ เด็กๆ สามารถเลี้ยงดูได้ พ่อแม่คือครูคนแรกของลูก ทุกคำพูดและการกระทำของผู้ปกครองส่งผลต่อเด็ก การดำเนินการ ลดสองเท่า การนำเด็กมาตามกฎหมายและการศึกษาเด็กให้ดีเป็นอาชีพที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ปกครองในครึ่งแรกของชีวิต พ่อแม่ทำงานหนัก ลูกมีแรงจูงใจ พ่อแม่มีวินัย ลูกเก่ง พ่อแม่เข้มงวด ลูกมีวินัยในตนเอง สิ่งที่เรียกว่า พ่อนักสู้ ไม่มีอะไรมากไปกว่าการศึกษาของครอบครัว พ่อแม่ที่มองการณ์ไกลอย่างแท้จริงรู้วิธีลงทุนในตัวเองและลูกๆ ของพวกเขาเติบโต และก้าวหน้าไปพร้อมกับลูกๆ ของพวกเขา บนถนนแห่งชีวิตและบรรลุความสำเร็จของกันและกัน

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ : ความพิการ สาเหตุของความพิการในวัยชรา อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้

อัพเดทล่าสุด